Lifestylový obsah, který inspiruje, vzdělává i baví, najdeš na webu Refresher.
Články o módě, hudbě, sportu či jiných zajímavostech najdeš na webu Refresher. Čti rozhovory se zajímavými osobnostmi, otestuj se v kvízech, načerpej inspiraci, co sledovat, poslouchat nebo jaké trendy právě letí. Sleduj lifestylový obsah na webu Refresher.
Kliknutím na tlačítko tě přesměrujeme na www.refresher.cz
Ilona Hobzová
18. dubna 2023 19:09
Čas čtení 2:36

Přehledně: Za jakých podmínek lze získat dávky ve finanční nouzi? Koukni, na co máš nárok

Kategorie:
Česko
Uložit Uložené
Přehledně: Za jakých podmínek lze získat dávky ve finanční nouzi? Koukni, na co máš nárok
Zdroj: Freepik/freepik/volně k užití

Vysvětlujeme, kdo a za jakých podmínek může zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení.

Lidé, kteří se ocitnou v nenadálé finanční nouzi, mají několik možností, jak požádat o pomoc stát. Mohou si zažádat o mimořádnou okamžitou pomoc, příspěvek na živobytí a doplatek na bydlení. V článku poradíme, jak na to a jaké podmínky se k jednotlivým dávkám vážou. 

Mimořádná okamžitá pomoc

Jde ve většině případů o jednorázovou dávku, na kterou vzniká nárok ve chvíli, kdy je osoba příslušným pracovištěm úřadu práce (ÚP) uznána za osobu v hmotné nouzi. Podle zákona jde o těchto šest situací mimořádné okamžité pomoci:

  1. Hrozba vážné újmy na zdraví – například pokud má člověk nižší příjmy, než je částka existenčního minima, tedy 3 130 korun
  2. Mimořádná událost – úhrada nákladů osoby, již postihla vážná mimořádná událost, například vichřice, povodeň, požár, průmyslová nebo ekologická havárie, kterou nebylo možné předvídat ani jí předejít
  3. Jednorázový výdaj – úhrada nezbytného jednorázového výdaje spojeného zejména se zaplacením správních poplatků při ztrátě osobních dokladů, vydání duplikátu rodného listu, na úhradu noclehu, při ztrátě finančních prostředků nebo na úhradu vstupních lékařských prohlídek, např. při nástupu do zaměstnání
  4. Pořízení nebo oprava nezbytných základních předmětů dlouhodobé spotřeby 
  5. Náklady související se vzděláním nebo zájmovou činností nezaopatřeného dítěte 
  6. Hrozba sociálního vyloučení – pro osoby propuštěné z výkonu trestu odnětí svobody, osoby, které ukončily léčbu chorobných závislostí, nebo osoby propuštěné ze zdravotnického zařízení poskytovatele zdravotních služeb

Žádat může každý, koho postihla událost nepříznivého a mimořádného charakteru, kterou je třeba řešit bezodkladně a kterou tato osoba nemůže vyřešit vlastními silami. Žádost lze podat na příslušném kontaktním pracovišti ÚP podle místa bydliště nebo místa, kde se osoba skutečně zdržuje nebo kde k mimořádné události došlo.

24. května 2024 10:00 Čas čtení 2:38 4 nejčastější otázky, které máme o investicích + odpovědi. Na začátek ti stačí čtyři stovky měsíčně 4 nejčastější otázky, které máme o investicích + odpovědi. Na začátek ti stačí čtyři stovky měsíčně

Žádost lze podat osobně, poštou, e-mailem podepsaným uznávaným elektronickým podpisem, datovou schránkou nebo prostřednictvím portálu MPSV. Úřad práce nabízí také možnost objednat se předem na určitý termín. Tiskopisy žádosti jsou k dispozici na všech kontaktních pracovištích ÚP nebo na webových stránkách MPSV v sekci Formuláře

Příspěvek na živobytí

O příspěvek na živobytí žádají lidé s velmi nízkými příjmy, kteří jsou uznáni za osobu v hmotné nouzi. Jedná se především o zabezpečení stravy, ošacení, obuvi nebo základních hygienických potřeb. Výše se stanoví jako rozdíl mezi živobytím osoby (společně posuzovaných osob) a jejím příjmem, od kterého se odečtou takzvané přiměřené náklady na bydlení. 

Částky životního minima za měsíc: 
Jednotlivec: 4 860 Kč
První osoba v domácnosti: 4 470 Kč
Druhá a další osoba v domácnosti, která není nezaopatřeným dítětem: 4 040 Kč
Dítě do 6 let: 2 480 Kč
Dítě od 6 do 15 let: 3 050 Kč
Dítě od 15 do 26 let (nezaopatřené): 3 490 Kč

Do okruhu společně posuzovaných osob vždy patří rodiče a nezletilé nezaopatřené děti, manželé nebo partneři, rodiče a nezletilé zaopatřené děti, rodiče a zletilé děti, pokud děti společně s rodiči užívají byt a nejsou společně posuzovány s jinými osobami, nebo jiné osoby, které společně užívají byt na principu společného hospodaření. 

17. dubna 2023 11:35 Čas čtení 1:05 Příspěvek na dojíždění do práce: Řekni si až o 4375 korun měsíčně od státu Příspěvek na dojíždění do práce: Řekni si až o 4375 korun měsíčně od státu

O příspěvek na živobytí lze požádat stejně jako o mimořádnou okamžitou pomoc, tedy osobně na pobočkách ÚP, poštou či elektronicky (e-mail s ověřeným podpisem, datová schránka, portál MPSV). 

Doplatek na bydlení

Doplatek na bydlení je další možností pomoci osobám, které i přes poskytnutý příspěvek na bydlení nemohou ze svých prostředků uhradit náklady spojené s užíváním bytu – nájem, služby nebo spotřebu energií.

Nárok má vlastník bytu i jiná osoba, která byt užívá na základě smlouvy, rozhodnutí či jiného právního titulu. Podmínkou nároku na doplatek je získání nároku na příspěvek na živobytí. Doplatek na bydlení lze ale přiznat i osobě, které příspěvek na živobytí nebyl přiznán, protože její příjem / příjem společně posuzovaných osob přesáhl částku živobytí osoby / společně posuzovaných osob, ale nepřesáhl 1,3násobek této částky. Posuzovány jsou i celkové sociální a majetkové poměry všech osob v okruhu. 

30. března 2023 10:28 Čas čtení 1:52 Příspěvek na bydlení 2023: Kalkulačka ti ukáže, kolik můžeš dostat od státu Příspěvek na bydlení 2023: Kalkulačka ti ukáže, kolik můžeš dostat od státu

Zvláštní zřetel přikládají ÚP osobám ubytovaným v domovech pro seniory, osobám se zdravotním postiženým nebo se zvláštním režimem, v chráněném bydlení, terapeutické komunitě či azylovém domě.

I v případě doplatku na bydlení lze žádat osobně na úředních pobočkách, poštou či elektronicky. Veškeré informace k výše zmíněným dávkám najdeš na webových stránkách Úřadu práce ČR nebo MPSV.

Domů
Sdílet
Diskuse